در مزار شریف انبار سلاح و مهمات کشف شد

در مزار شریف انبار سلاح و مهمات کشف شد

 کابل، 20 اسفند، خبرگزاری «ریا نووستی»/ یک منبع آگاه در اداره کل امنیت ملی افغانستان روز سه شنبه

اداره کل امنیت ملی بهنگام ماموریت خود در منطقه خالد ولید، در خانه یکی از مردم محلی 20 تفنگ کالاشنیکوف به همراه مهمات و مواد منفجره کشف کردند. به «ریا نووستی» اطلاع داد که انبار بزرگ سلاح و مهمات متعلق به "حزب اسلامی افغانستان" گلبدین حکمتیار که اپوزیسیون دولت می باشد، در شهر مزارشریف کشف شد.
روز دوشنبه مامورین
به گفته نماینده اداره کل امنیت ملی، در مدت اخیر عملیات تخریبی حزب اسلامی افغانستان هرچه بیشتر دیده می شود که به تدریج از شرق افغانستان به شمال ترویج می یابد. شعبات فراوان این حزب در ولایت کندوز در شمال شرق کشور نیز کشف شده اند.
 

Комментарии запрещены.